Trang Thông Tin Thời Tiết & Khí Tượng Học

Thời tiết Việt Nam


Thời tiết Việt Nam, cung cấp ảnh mây vệ tinh dự báo các khu vực mây Cucon và Mây Cb, các khu vực thời tiết có mây tích điện nguy hiểm

Ảnh lấy theo múi giờ Quốc Tế, tính ra giờ VN được +07 theo giờ ghi trên góc ảnh

Cung cấp ảnh mây rada thời tiết các khu vực trên cả nước
Cung cấp số liệu quan trắc các sân bay quân sự và dân sự trên cả nước
Cung cấp bản đồ gió các tầng cao và thấp trên toàn khu vực
Cung cấp hệ thống các ảnh mây vệ tinh trên toàn khu vực